###PERSONAL_SALUTATION_MALE###Dear ###firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_MALE:######PERSONAL_SALUTATION_FEMALE###Dear ###firstname### ###lastname###,###:END_PERSONAL_SALUTATION_FEMALE:######PERSONAL_SALUTATION###Dear Member,###:END_PERSONAL_SALUTATION:###

The time has come! The registration for the EASC Congress in Barcelona is online! Please register either via the EASC website (and there via the link Registration) or directly here: https://eur.cvent.me/0RkgR!
Until 30/6 there is an Early Bird price! So, the fastest can save money!

The registration for the EASC General Assembly (GA) will also be done via this portal this year, even if you are attending live!

If you want to attend ONLY the congress…
…click directly on the congress registration and ignore the button for the GA! Please choose your EASC country category (1: Germany, Switzerland, etc., 2: Spain, Hungary, Czech, etc.) and then the program will guide you through the next steps. You will receive a confirmation e-mail at the end. Please include your phone number, so you can receive the info about the workshops, etc. before and during the congress.

If you want to register ONLY for the GA…
…click on GA right at the beginning and you will also be guided through the program and don't have to pay anything at the end!

If you want to register for the Congress AND the GA…
…please click on the congress registration FIRST and NOT on the GA registration. While registering for the congress, it is important that you then ALSO click on the GA button as a session. The registration for the GA, even if you are there live, is also done via the portal! Therefore, please click on the selection button in the second step of GA!

If you have any questions please write to: congress_2022@easc-online.eu and we will help you!

And please remember: the EARLY BIRD price is valid until 30/6!!! After that the regular price will appear automatically in the portal!

Kind regards,

Susanne Rieger
 
 

Text v češtině

Nastal čas! Registrace na kongres EASC v Barceloně je online! Registrujte se prosím buď prostřednictvím webových stránek EASC (a tam přes odkaz Registrace), nebo přímo zde: https://eur.cvent.me/0RkgR!
Do 30. 6. platí cena Early Bird! Ti nejrychlejší tak mohou ušetřit!

Registrace na Valné shromáždění EASC (GA) bude letos probíhat také přes tento portál, a to i v případě, že se zúčastníte naživo!

Pokud se chcete zúčastnit POUZE kongresu…
…klikněte přímo na registraci na kongres a tlačítko pro GA ignorujte! Zvolte si prosím kategorii země EASC (1: Německo, Švýcarsko atd., 2: Španělsko, Maďarsko, Česká republika atd.) a poté vás program provede dalšími kroky. Na závěr obdržíte potvrzovací e-mail. Uveďte prosím své telefonní číslo, abyste mohli dostávat informace o seminářích apod. před kongresem a v jeho průběhu.

Pokud se chcete registrovat POUZE na GA…
…klikněte hned na začátku na GA a budete také provedeni programem a nemusíte na konci nic platit!

Pokud se chcete zaregistrovat na kongres A GA…
…klikněte prosím nejdříve na registraci na kongres a NE na registraci na GA. Při registraci na kongres je důležité, abyste pak VŽDY klikli na tlačítko GA jako na zasedání. Registrace na GA, i když jste tam naživo, se provádí také přes portál! Proto v druhém kroku GA klikněte na výběr dole!

V případě jakýchkoli dotazů pište na adresu: congress_2022@easc-online.eu a my vám pomůžeme!

A nezapomeňte prosím: cena VČASNÉHO VSTUPNÉHO platí do 30. 6.!!! Poté se na portálu automaticky objeví běžná cena!

S pozdravem,

Susanne Rieger