Reminder:  Call for Papers for Workshops  at EASC Congress Barcelona 16 -18 September 2022

Dear colleagues

For our EASC Congress in Barcelona in September IMPACT - Sustainability in Supervision and Coaching we offer the opportunity to present and discuss your own topics and work on this complex in workshops with colleagues.

Places are still available! Please have a look at the Call for Papers here.
We are looking forward to your workshop offers to mathias.hofmann@easc-online.eu.

Application deadline 31.03.2022.

Thank you very much, best regards,

Mathias Hofmann
(on behalf of the board)

VÝZVA k předkládání příspěvků Workshop Congress Barcelona 2022

Vážení kolegové,,
Na zářijovém kongresu EASC v Barceloně IMPACT - Sustainability in Supervision and Coaching nabízíme možnost prezentovat a diskutovat o vlastních tématech a pracovat na tomto komplexu s kolegy v rámci workshopů. Místa jsou stále k dispozici! Podívejte se prosím na přiloženou výzvu k předkládání návrhů, těšíme se na návrhy na workshopy, které jsou stále k dispozici na mathias.hofmann@easc-online.eu 

Pozor,, uzávěrka je 31.03.2022.

Děkuji mnohokrát, s pozdravem,

Mathias Hofmann
(za správní radu)