Grupo Territorial Prag

Czech Republic

Contacto:

Beate Albrich
Krizikova 48/52
18600 Prague/Prag
Czech Republic

+420 2231 7654

Regionální institut ČIS Praha
Pořádáme aktivity pro členy zaměřené na možnost zvýšení teoretických
znalostí a praktických dovedností :

  • pravidelná setkání nad supervizí supervize
  • pravidelné pracovní dny v rámci Valné hromady,
  • kolokvia o týmové supervizi (ze kterých vzníká publikace)
  • dny o etice v supervizi
  • setkávání absolventů supervizních výcviků
  • podílíme  se na tvorbě a udržování systému, který umožňuje širší zapojení členů do

  supervizních aktivit v rámci České republiky