PhDr., PhD. Eva Smikova

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Slovakia

+421 2/434 140 54
Show location on map

Languages

  • English

Profil

PhDr., PhD. Eva Smikova is certified as: