Workshop on resilience, burnout and sustainable work

My workshop on resilience, burnout and sustainable work – for us as coaches and supervisors but also with „helps“ for our clients.

One of the big changes anyone can make is to focus more on relationships and less on tasks because research shows that people with a lot of stress who have positive supporting relationships in their lives still thrive, even though they are stressed.

Also, when we change our thinking about stress from “stress is bad” to “stress is preparing me for the next big thing” we also tend to thrive better. Research shows that people who think that stress can hurt them do not do as well as those who see stress as positive (or even as neutral).


Patricia Jehle, Jehle Coaching, Freienwil Switzerland

 

Text v češtině

Workshop o odolnosti, vyhoření a udržitelné práci

Můj workshop o odolnosti, vyhoření a udržitelné práci - pro nás jako kouče a supervizory, ale také s "pomůckami" pro naše klienty.

Jednou z velkých změn, kterou může každý udělat, je zaměřit se více na vztahy a méně na úkoly, protože výzkumy ukazují, že lidé s velkým stresem, kteří mají ve svém životě pozitivní podpůrné vztahy, stále prosperují, i když jsou ve stresu.

Také když změníme své myšlení o stresu z "stres je špatný" na "stres mě připravuje na další velkou věc", máme také tendenci lépe prospívat. Výzkumy ukazují, že lidem, kteří si myslí, že jim stres může ublížit, se nedaří tak dobře jako těm, kteří stres vnímají pozitivně (nebo dokonce neutrálně).


Patricia Jehle, Jehle Coaching, Freienwil Švýcarsko