Joint Statement On Climate Change

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O ZMĚNĚ KLIMATU

The professional bodies for Coaching, Coaching Psychology, Mentoring & Supervision signed a joint global statement on climate change. Humankind faces one of its biggest challenges in the current climate and biodiversity crisis. This challenge has been building for decades; many experts concur on the understanding that we have at most a ten-year window of opportunity to address the changes needed to slow down and stabilise the worst-case scenarios of runaway climate change before an irreversible tipping point is reached. Read more

New Homepage:Climate Coaching Alliance

The CCA Climate Coaching Alliance has a  monthly Zoom Call (english spoken) the first Monday every month at 10h00.

 

Profesní organizace pro koučování, psychologii koučování, mentoring a supervizi podepsaly společné globální prohlášení o změně klimatu.Lidstvo čelí jedné z největších výzev, kterou je současná krize klimatu a biologické rozmanitosti. Tato výzva vzniká již desítky let; mnozí odborníci se shodují v názoru, že máme nanejvýš desetiletou příležitost zabývat se změnami potřebnými ke zpomalení a stabilizaci nejhorších scénářů rychlé změny klimatu, než dojde k nevratnému bodu zvratu.Přečtěte si více

Nová domovská stránka: Climate Coaching Alliance